• Luomuhirsitalo

Rakennuttajan ensiaskeleet perinnerakentamiseen


Kaila: Talotohtori, Ojala: Talo ilman hometta, Rinne: Perinnemestarin materiaalioppi
Kirjallisuutta maalaisjärkisestä rakentamisesta

Ajatus perinnerakentamisesta on parhaimmillaan kun se kypsyy hiljalleen. Ajatuksissa pyöritellään erilaisia ideoita, pohditaan toteutustapoja, rakennusmateriaaleja ja rakenneratkaisuja. Haasteeksi saattavat muodostua rakennuttajan kuulemat monenkirjavat mielipiteet ja myös se, että rakennuttajalla itsellään ei ole koulutusta tai työkokemusta rakentamisesta, eikä varsinkaan perinnerakentamisesta tai perinteisistä rakennusmateriaaleista.


Ajatus kiehtoo ja haaveissa on yhä perinnerakentaminen tai perinnerakennuttaminen, vanhoin hyviksi todetuin rakentein ja rakennusmateriaalein. Rakennuttajan eli maksajan ja myöhemmin omistajan roolissa on hyvä tietää mitä perinnerakentaminen käytännössä tarkoittaa, ja millaisista materiaaleista ja rakenneratkaisuista se on tehty. Perehtymällä riittävästi aiheeseen, ymmärtää mihin on ryhtymässä ja osaa vaatia oikeita ratkaisuja sekä suunnittelijoilta että suunnitelmien toteuttajilta.


Mistä sitä maalaisjärkistä rakentamista löytyy?


Maalaisjärkisestä rakentamisesta löytyy useita hyviä kirjoja, muutama hyvä blogi ja Facebook-ryhmä sekä lähes jokaisella paikkakunnalla jokin perinnerakentamisen edistämiseen perustettu yhdistys. Seuraavassa lähteitä, joiden avulla kokematonkin rakennuttaja pääsee hyvään dialogiin ammattilaisten kanssa:

  • Talotohtori (Kaila, Panu). Tämä rakennuskirjallisuuden klassikko on hyvä tietolähde rakennuttamisen aikana, ja myös perinteisin rakentein rakennetun talon käytön aikana.

  • Talo ilman hometta (Ojala, Kari). Hyvä kirja terveeseen rakentamiseen. Kirjassa ei pitäydytä vain perinnerakentamisessa, vaan siinä perehdytään kaikenlaiseen rakentamiseen terveen rakentamisen näkökulmasta.

  • Perinnemestarin materiaalioppi (Rinne, Hannu). Yksinomaan perinnerakentamisessa käytettyihin ja yhä käytettäviin materiaaleihin johdatteleva teos. Kirjassa perehdytään myös rakenteiden ja eristeiden lämmönläpäisykertoimen eli U-arvon laskentaan. Tämä on hyödyllistä yleistietoa valmistautuessa rakennuslupavaiheen energialaskennan ja energiatasauslaskennan vaatimuksiin.

  • Hirsitalo Virosta (Ojala, Kari). Kirja kertoo Virosta hankitun hirsitalon rakennuttamisesta. Vaikka kirja kuvaakin hirsitalon rakennuttamisen Virosta Suomeen hankittuna, antaa se myös hyvän kuvan hirsitalon suunnitteluperiaatteista ja rakennusmenetelmistä.

  • www.modernihirsitalo.fi blogi. Ehkä yksi parhaista asiasisältö-blogeista hirsitalon rakentamiseen. Hyvä kronologinen esitys hirsitalon rakentamisesta vailla kukkia ja kippoja.

  • Saatsi Arkkitehdit Oy blogi www.saatsi.fi. Perusteellista asiasisältöä perinnerakentamisesta.

  • Facebook-ryhmä Perinteisen hirsitalon rakentaminen. Vertaistukea ja ideoita.

Edelliset toimivat hyvinä palloseininä, kun rakennuttaja pohtii ja piehtaroi erilaisten rakenne- ja rakennusmateriaalivaihtoehtojen kesken, ja muodostaa omaa käsitystään. Kun on sopivasti perehtynyt, tietää minkälaista tekemisen suuntaa haluaa. Näin pääsee hyvään keskusteluun ammattilaisten kanssa.


Ensimmäisiä askeleita


Perinnerakennuttaja perehtyy perinteisiin ja hyviksi havaittuihin hirsitalon rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin. Siitä se lähtee. Kun on perehtynyt, tietää mitä haluaa ja osaa valita oikeat ammattilaiset. Vaikka hartiapankistakin voisi resursseja lainata, on usein käytännöllistä antaa sekä suunnittelu että rakentaminen ammattilaisten tehtäväksi. Se on nopeampaa, usein laadukkaampaa ja lopulta edullisempaa.


Kun rakennuttajan ja ammattilaisen monot ovat heti alussa samaan suuntaan, lähtee myös keskustelu yhteiselle ladulle. Lopulta tämä tarkoittaa rakennuttajalle silkkaa säästöä kun päämäärä on yhteinen jo aivan alusta alkaen.