• Luomuhirsitalo

Luomuhirsitalon periaatteet pää- ja arkkitehtisuunnitelmiksiLuomuhirsitalon perusperiaatteet ja toivotut tilat saivat muotonsa pääsuunnittelijaksi valitun Pekka Saatsin ja arkkitehti Jyry Friströmin yhteistyönä. Saatsi Arkkitehdit Oy:n kokemus ja näkemykset perinnerakentamisesta veivät suunnittelua tehokkaasti eteenpäin. Oli mielenkiintoista havaita miten jo aivan alussa perusperiaatteista määräävimmäksi nousi painovoimainen ilmanvaihto, käytännössä piippujen sijainti ja tilojen sijoittelu piippujen ympärille.


Piippujohtoinen tilaohjelma


Pyrkimyksenä oli suunnitella talo, joka mahdollistaa painovoimaisen ilmanvaihdon toteutuksen, tuo ympäröivän luonnon sisään, on rakenteiltaan hengittävä, luonnonmukainen ja yksiaineinen, sekä riittävän energiatehokas. Oli siinä tosin säätämistä ja varmasti helpommalla olisi päässyt mikäli suunniteltu talo olisi ollut joku muu kuin massiivihirsitalo ja aiottu rakennustapa mikä tahansa muu kuin perinnerakentaminen. Pieni vaivannäkö palkittiin, sillä tavoitteeseen päästiin ja kaikki periaatteet saatiin soimaan yhtenä ehyenä kokonaisuutena.


Perusperiaatteista määräävimmäksi nousi painovoimainen ilmanvaihto, joka tarkoittaa tilojen suunnittelua painovoimaisen ilmanvaihdon "ilmanvaihtokoneiden" eli piippujen ympärille. Luomuhirsitalon pohjaratkaisu suunniteltiin lähtökohtaisesti painovoimaisen ilmanvaihdon (PVIV) mahdollistavaksi, vaikkakin varsinainen PVIV-suunnittelu oli vasta edessä oleva harjoite. Kerromme PVIV-suunnittelusta tarkemmin toisessa blogissa. Painovoimaisen ilmanvaihdon ohella tilat haluttiin suunnitella kustannustehokkaasti ja välttää muun muassa kaksinkertaisia seinärakenteita, jossa massiivihirsistä ulkoseinää vasten toteutettaisiin toisia seiniä, kuten vesieristettyjä tiloja. Sen lisäksi että tällainen kahden erilaisen rakenteen liian läheinen liitto saattaa olla kosteusriski, on painuvan ja painumattoman rakenteen yhdistäminen aina lisämietinnän paikka työmaavaiheessa. Emme tienneet, miten tämä ratkaistaan, mutta annoimme suunnittelua ohjaamaan retorisen kysymyksen "Miksi seinä, joka sellaisenaan on valmis, kannattaisi rakentaa uudelleen?" Pääsuunnittelija Pekka Saatsi vastasi kysymykseen erinomaisesti. Luomuhirsitalon kaikki seinät ovat yksiaineiset ja talossa ei ole yhtään kaksoisseinärakennetta, jossa painuva ja painumaton rakenne olisivat rinnakkain. Kaikki seinät ovat tehokkaasti toisia tiloja rajaavia.


Kun piippujohtoinen tilaohjelma muodostui pohjakuvaksi, olivat seuraavina vuorossa vaipparakenteiden ja aukotusten viimeistely ja energialaskenta. Siinä sivussa Luomuhirsitalo sai muotonsa.


Energialaskennan mysteeri


Vaipparakenteiden ja aukotusten viimeistely eteni mukavasti kun otimme portinvartijaksi energiahäviöiden tasauslaskennan. Sergio Rossi Energiamittaajat Delsus Oy:stä neuvoi kärsivällisesti ensimmäistä kertaa energialaskennasta mittaa ottavaa rakennuttajaa. Toteutimme nopeasti energiatasauslaskennan peruslogiikan Exceliin, jonka avulla aukotus- ja rakennemuutokset olivat helppoja validoida. Korjasimme kynän suuntaa suunnittelupöydällä samantien, mikäli riittävä energiatehokkuus uhkasi loitota ulottumattomiin.


Yllättäen Luomuhirsitalon suuret aukot, eli ovet ja ikkunat yhdessä, eivät heikentäneet talon energiatasapainoa merkittävästi (-4,07) sillä vastaavasti vertailutaloon nähden pienenevä seinäpinta-ala paransi sitä (+4,79). Suunnittelimme ulkoseinärakenteeksi kymmenen tuuman massiivihirren (250 mm) ilman lisäeristystä, suuret ikkunat ja kohtuulliset ylä- ja alapohjaeristeet (600 mm / 450 mm). Kun tätä yhdistelmää tutkittiin Exceliin laaditun energiahäviöiden tasauslaskennan avulla, kirkastui ilma energiamysteerin ympärillä ja saimme jalostettua suunnittelua oikeasta kohdasta.


Oikea kohta Luomuhirsitalossa oli aukkojen mitoituksen ja niiden u-arvojen, sekä ylä- ja alapohjan eristeiden kohdalla. Luomuhirsitalon tapauksessa väärä kohta olisi ollut lisätä seiniin lisäeriste, sillä sen vaikutus olisi ollut energiatasauslaskennassa suhteellisen pieni, mutta edessä siintävän materiaalimenekin ja arvioidun työkustannusten osilta suuri. Tämä on ehkä vastoin "yleistä käsitystä" ja niin mekin aluksi ajattelimme. Mutta laskenta osoitti toisin, ja Luomuhirsitalo saavutti riittävän energiatehokkuuden. Mielenkiintoista.

Mitä voisi tehdä toisin?


Suunnitteluvaiheen alkaessa olisi hyvä olla hirsirungon toimittaja valittuna. Luomuhirsitalolla näin ei ollut. Suunnittelutyön edetessä kävi ilmi, että käsityönä tehtävät hirsirungot voidaan toteuttaa yllättävänkin monella tavalla ja vaihtoehtoisin menetelmin. Pääasiallinen ero tuli erilaisissa puunhankinnan ja kuivatuksen menetelmissä. Puunhankinnalla on suoraan jopa vuoden vaikutus rakennusaikatauluun, sekä myös hirsirungon muutosmahdollisuuksiin juuri ennen veistoa. Pienemmät erot tulivat salvostekniikoissa, karoissa, sekä seinien vähimmäis- ja enimmäispituuksissa. Tällä oli jonkun verran vaikutusta arkkitehtisuunnitteluun. Mikäli hirsirungon toimittaja olisi ollut valittuna jo pää- ja arkkitehtisuunnittelun alkaessa, olisimme säästyneet muutamalta (tarpeettomalta) edestakaisin-muutokselta ja suunnittelu olisi perustunut jo aivan alussa yhden toimittajan käyttämiin tekniikoihin ja toteutustapoihin.

Luomuhirsitalo on kokonaisvaltainen toteutus, jota ei ole suunniteltu vain yhden periaatteen varaan, vaan sen suunnittelussa haluttiin pitää mukana kaikki viisi Luomuhirsitalon periaatetta. Ja sen tuli myös saavuttaa riittävä energiatehokkuus. Kun nämä tavoitteet saatiin tasapainoon, ja sovitettua vuoden 2018 rakentamismääräyksiin, sekä myös niiden tulkintaan Sipoon rakennusvalvonnassa, sai Luomuhirsitalo neljän kuukauden uurastuksen jälkeen rakennusluvan.